Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων Οικονομικής Διαχείρισης σε Δημόσιους Οργανισμούς – Αίτηση Εγγραφής

Προσωπικά Στοιχεία

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Στοιχεία που ενδέχεται να συνδέονται με εκπτώσεις στα δίδακτρα

 

Επαλήθευση