ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Ο Ζαχαρίας Δερμάτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΑΤΕΙ Πειραιά, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην «Θεωρητική Πληροφορική» και Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο Διδακτορικής Διατριβής: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος με τη Χρήση της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) για τη Διερεύνηση Κοινωνικο-οικονομικών Δεικτών που επηρεάζουν το Επίπεδο Υγείας Ηλικιωμένων».  Εργάζεται ως Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι επίσης μέλος του Εργαστηρίου, SDE Lab του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εργαστηρίου iLEADS του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει στο ενεργητικό του άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή, ευρωπαϊκά και πανελλήνια συνέδρια στις περιοχές του γνωστικού του αντικειμένου. Μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα είναι: Εφαρμογές Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS), Ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση, Ψηφιοποίηση Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ψηφιοποίηση Υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Τουρισμό.