Επικοινωνία

Για το πρόγραμμα Διαχείριση (Οικονομική/Κρίσεων) και Coaching σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΟΥΖΗ ΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΔΙΒΙΜ
Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αντικάλαμος ,24200,Καλαμάτα ,
Τηλέφωνο: +30 2721045290
Email:  n.kouzi@uop.gr

Για το πρόγραμμα Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων Οικονομικής Διαχείρισης σε Δημόσιους Οργανισμούς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ψυχογυιού Δήμητρα
Γραμματέας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Θέση Σέχι (Πρώην 4ο Πεδίο Βολής), 221 00 Τρίπολη,  Τηλ.2710-230128     
Email: dpsihog@uop.gr

Κουζή Νίκη
Γραμματέας ΚΕΔΙΒΙΜ
Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αντικάλαμος ,24200,Καλαμάτα ,
Τηλέφωνο: +30 2721045290
Email:  n.kouzi@uop.gr

Για το πρόγραμμα Οικονομική Διαχείριση (Management) και Ηγεσία (Leadership) σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ψυχογυιού Δήμητρα
Γραμματέας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Θέση Σέχι (Πρώην 4ο Πεδίο Βολής), 221 00 Τρίπολη,  Τηλ.2710-230128     
Email: dpsihog@uop.gr