Οικονομική Διαχείριση (Management) και Ηγεσία (Leadership) σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις – Αίτηση εγγραφής

Προσωπικά Στοιχεία

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Στοιχεία που ενδέχεται να συνδέονται με εκπτώσεις στα δίδακτρα

 

Επαλήθευση