Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει την έναρξη 2 νέων προγραμμάτων που είναι ειδικά διαμορφωμένα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα οποία είναι εξ’ ολοκλήρου με ασύγχρονη εκπαίδευση. Μετά την περάτωση όλων αυτών των προγραμμάτων έχει σχεδιαστεί ειδικό συνέδριο στο οποίο όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να πάρουν μέρος ως εισηγητές και θα εκδοθούν πρακτικά (βεβαίωση συγγραφικού έργου)

ρόγραμμα: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Έναρξη: 23 Ιανουαρίου  2023 – Συνολική διάρκεια: 330 ωρών (24 εβδομάδες)

Πληροφορίες : https://det-kedivim.uop.gr/rolos-apotelesmatikou-dieythinti/

Πρόγραμμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (MANAGEMENT) ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ (LEADERSHIP) ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έναρξη: 23 Ιανουαρίου  2023 – Συνολική διάρκεια: 350 ωρών (28 εβδομάδες)

Πληροφορίες : https://det-kedivim.uop.gr/management/

Με ιδιαίτερη τιμή

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αθανάσιος Γ. Αναστασίου

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

E-mail:athanastas@uop.gr
Website: http://es.uop.gr/anastasiou/en/

Similar Posts